Command & Conquer Tiberium Alliances Forum

Full Version: Logowanie
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Witam, mam problem z zalogowaniem się do gry. Loguję się na stronie EA ale nie mogę za diabła dostać się do TA. Każe mi wybierać nazwę a kiedy podaję swoją pojawia się komunikat, że nazwa jest już zajęta :/ Ktoś ma pomysł co z tym zrobić?
Please use english on the forums!
Reference URL's